Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-20 15:00

Miejsce:

sala Sesyjna nr 2, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał:

A. PU 428/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

B. PU 438/20 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.
C. PU 439/20 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1.
D. PU 445/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.
E. PU 446/20 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105.
F. PU 447/20 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 19, i nadania mu statutu.

2. Zasady współpracy organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Propozycje rozwiązań.

3. Sprawy wniesione.Wolne głosy i wnioski.        

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paulina Mielczarek
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 12:47 - Zaproszenie na posiedzenie KOiW (Wprowadzenie informacji)