Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-09-01 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

godz. 14:00

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1. Projekt uchwały (PU 990/21) zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
 2. Projekt uchwały (PU 992/21) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Projekt uchwały (PU 996/21) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Projekt uchwały (PU 1003/21) w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

godz. 15:00

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (kontynuacja) oraz Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji  - wspólne posiedzenie

 1. Tereny zieleni i ogrodów działkowych w polityce przestrzennej miasta Poznania

po zakończeniu punktu kontynuacja posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 1. Projekt uchwały (PU 1006/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu,
 2. Projekt uchwały (PU 995/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J. H. Dąbrowskiego" w Poznaniu,
 3. Projekt uchwały (PU 1007/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.
 4. Projekt uchwały (PU 994/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu,
 5. Projekt uchwały (PU 993/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu,
 6. Projekt uchwały (PU 1005/21) w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej w Poznaniu
 7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Mikuła - Przewodniczący KPPiR
Data wytworzenia informacji: 2021-09-01 00:00
Opis zmian: dodanie zaakceptowanego protokołu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2022-02-22 12:49