Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-05-12 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online z Sali Sesyjnej UMP.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl.

Temat:

1. Opiniowanie projektów uchwał.

1A. Projekt uchwały (PU 520/20) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania. 

1B. Projekt uchwały (PU 511/20) w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022. 

1C. Projekt uchwały (PU 524/20) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

1D. Projekt uchwały (PU 525/20) w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

1E. Projekt uchwały (PU 526/20) w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. 

2. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad został uzupełniony o pkt. 1C i 1D w dn. 7.05.2020 oraz  1E w dn. 8.05.2020

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-05-08 10:36