Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-04-13 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Komunikat Prezydenta o szczepieniach.
1A. Opiniowanie projektu uchwały (PU 849/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
1B. Opiniowanie projektu uchwały (PU 805/21) w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia.
2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 819/21) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.
3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 820/21) w sprawie nadania statutu Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.
4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 842/21) w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy.
5. Zakład Aktywności Zawodowej - koncepcja dla Poznania.
6. Wolne głosy i wnioski.

Uzupełniono o punkty 1A i 1B

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-04-12
Opis zmian: uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-04-12 10:15