Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-11-30 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1096/21) w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2021 - obszar D.

2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1107/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1116/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1117/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1097/21) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1098/21) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

7. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: w dniu 26.11.2021 r. uzupełniono porządek obrad.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Lisiecka-Pawełczak Przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
Data wytworzenia informacji: 2021-11-26
Opis zmian: uzupełnienie posiedzenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2021-11-26 17:17