Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-09-24 11:00

Miejsce:

pokój radnych nr 3, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

UWAGA! Posiedzenie odbędzie się około godziny 11:00 (w przerwie kawowej Sesji rady Miasta)

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
  2. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paulina Mielczarek
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-18 09:56 - Zaproszenie na psoiedzenie KSWiP (Aktualizacja)