Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-05-04 13:00

Miejsce:

Zdalne posiedzenie Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania odbędzie się w dniu: 4 maja 2021 r. godz. 13:00.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu  uchwały PU 854/21 zmieniającej uchwałę w sprawie "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020".
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy RO Jana III Sobieskiego i Marysieńki w Poznaniu.
  3. Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zawieszenia obowiązywania uchwały nr LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
  4. Wniosek w sprawie zmiany nazwy RO Starołęka- Minikowo- Marlewo.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Danelska - Przewodnicząca Komisji
Data wytworzenia informacji: 2021-04-27
Opis zmian: dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Plewa
Data i godzina publikacji: 2021-04-27 13:57