Tryb nieogłoszeniowy: 4/POSM1/2020

Sygnatura zamówienia: 4/POSM1/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 23 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
kontakt: tel./fax. 61-852-28-55
email: posm@op.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem dostawy jest;

                        - Kontrabas manufakturowy 3/4 - 1 szt.                                     

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-10-01

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Ogłoszenie ponowne - zapytanie o cenę (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Przemysław Kluta
Data i godzina publikacji: 2020-09-23 11:00