Zamówienie: 1/POSM2ST/2021

Sygnatura zamówienia: 1/POSM2ST/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 9 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
kontakt: tel. 61 8 522 856
email: sekretariat@muzycznanasolnej.pl

Przedmiot zamówienia

"Malowanie ciągów korytarzowych w budynku POSM II st.,
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
"

Termin składania ofert/wniosków

17 czerwca 2021 do godz. 10:10

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-06-21

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Kluta
Data wytworzenia informacji: 2021-06-09
Opis zmian: poprawka tekstu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Kusz
Data i godzina publikacji: 2021-06-09 11:12