Zamówienie: 2/POSM2/2020

Sygnatura zamówienia: 2/POSM2/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
kontakt: tel. 61 8 522 856
email: sekretariat@posm2st.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wymiana naświetli oraz prace budowlane w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

3 lipca 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 czerwca 2020

Ogłoszenie

Inne informacje

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Kusz
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-09 15:53 - Załącznik do informacji o wyborze oferenta (Wprowadzenie informacji)