Zamówienie: DA.272.9.2022

Sygnatura zamówienia: DA.272.9.2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
kontakt: 61 647 77 01
email: sekretariat@posum.pl

Przedmiot zamówienia

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (postępowanie powtórzone)

Termin składania ofert/wniosków

27 czerwca 2022 do godz. 09:30

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Nowakowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-17 00:00
Opis zmian: Zamieszczenie oferty przetargu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-17 09:30