Zamówienie: ZPnr1/2021

Sygnatura zamówienia: ZPnr1/2021
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 19 lipca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
kontakt: 61 647 77 01
email: sekretariat@posum.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa mammografu cyfrowego

Termin składania ofert/wniosków

30 lipca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

19 lipca 2021

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-07-30

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-07-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-08-10

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Łyskawa
Data wytworzenia informacji: 2021-07-22
Opis zmian: modyfikacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2021-07-22 15:27