Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2020-09-28 do 2025-09-28

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

28-09-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/37/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie pilotaży zajęć edukacji kulturowej online dla szkół.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Sławomir Kowal

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Łukasz Bartoszyński
Data i godzina publikacji: 2020-09-28 15:35