Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2021-12-03 do 2026-12-03

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/55/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygłoszenie autorskiej prelekcji będącej częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pt. Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w dniu 29.11.2021 r. oraz przygotowanie tekstu na potrzeby  publikacji poseminaryjnej.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Miler

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agata Kierzkowska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-13 00:00
Opis zmian: Publikacja ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Mleczek
Data i godzina publikacji: 2021-12-13 09:52