Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2021-12-07 do 2026-12-07

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 7.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/64/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie projektu okładki publikacji podsumowującej projekt z zakresu edukacji kulturalnej pod tytułem "Collegium Martineum. Biografia miejsca"

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Marcin Markowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Kępski
Data wytworzenia informacji: 2021-12-07 00:00
Opis zmian: Publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Mleczek
Data i godzina publikacji: 2021-12-07 09:38