Oferta: specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w bramie poznania i galerii śluza

Data publikacji: 2022-01-04
Nr ref.: PCD.KP.110.01.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Stanowisko: specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w bramie poznania i galerii śluza
Informacje dodatkowe: Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat lub 0,5 etatu) Miejsce pracy:Poznań, Przewidywany moment zatrudnienia: luty 2022

Zakres podstawowych czynności

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi,
 • udzielanie klientom informacji o ofercie Bramy Poznania i Galerii Śluza,  Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także o możliwościach zwiedzania miasta,
 • sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych,
 • obsługę systemu rezerwacyjnego,
 • organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania i Galerii Śluza,
 • informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji głównej w  Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych,
 • obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania i Galerii Śluza, jak i w plenerze,
 • dystrybucję audioprzewodników,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających.

Wymagania obowiązkowe

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada:

 • wykształcenie co najmniej  średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego,
 • znajomość minimum jednego języka obcego na poziomie B2 (angielski, hiszpański, niemiecki, ukraiński lub rosyjski),
 • dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,
 • wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do świata,
 • gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji,
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym oraz przyrodniczym Poznania,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi.

Wymagania dodatkowe

Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Wymagane dokumenty

CV

Inne informacje:

Dzięki współpracy z nami możesz zyskać:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju,
 • zgrany zespół,
 • nowoczesne miejsce pracy.

Składanie ofertOferty prosimy składać pod adresem:Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznańlub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 18.01.2022 r.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2022-01-18.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODYWyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.KLAUZULA INFORMACYJNAAdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.Inspektor ochrony danychMogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.plCel i podstawy przetwarzania1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo:1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,4)      prawo do usunięcia danych osobowych,5)      prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody,6)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Angelika Maruszewska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Angelika Maruszewska
Data i godzina publikacji: 2022-01-04 15:10