Oferta: specjalista / specjalistka ds. edukacji w centrum szyfrów enigma w poznaniu

Data publikacji: 2022-11-09
Nr ref.: PCD.KP.110.8.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Stanowisko: specjalista / specjalistka ds. edukacji w centrum szyfrów enigma w poznaniu
Informacje dodatkowe: Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą Centrum Szyfrów Enigma.

Zakres podstawowych czynności

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie i koordynowanie działalności edukacyjnej w Centrum Szyfrów Enigma. Do najważniejszych zadań należeć będą:

 • - przygotowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów edukacyjnych, projektowanie aktywności na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma wyjaśniających wybrane zagadnienia historyczne, matematyczne, informatyczne, socjologiczne
 • - koordynowanie i popularyzacja działalności edukacyjnej dla szkół, dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów
 • -prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych
 • - współpraca z innymi zespołami Centrum Szyfrów Enigma
 • - tworzenie materiałów edukacyjnych (również w wersji online) dla wszystkich grup odbiorców oraz koordynacja ich produkcji
 • - przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień pzp, regulaminów związanych z obszarem działalności Biura Edukacji, wnioski
 • - współtworzenie budżetu i planu działalności Biura Edukacji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, jego realizacja i sprawozdawczość w tym zakresie

Wymagania obowiązkowe

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność popularyzacji wiedzy i znajomość pozaszkolnych form i metod edukacyjnych;
 • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z przygotowywaniem lub/i prowadzeniem zajęć edukacyjnych - szczególnie dla dzieci, młodzieży, rodzin. (portfolio - formy i metody);
 • umiejętność tworzenia przystępnych treści edukacyjnych;
 • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • inicjatywność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz platform do prowadzenia videokonferencji.

Wymagania dodatkowe

Mile widziane:

 • posiadanie wiedzy związanej z przedmiotem działalności Centrum Szyfrów ENIGMA;
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy związanej z edukacją dla dzieci/ młodzieży/ rodzin.
 • Portfolio prezentujące dotychczasowe działania w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i rodzin. Forma: plik pdf. o objętości maksymalnie 3 str. A4
 • Zadanie rekrutacyjne:

Wymyśl i opisz aktywność dla klasy 5 szkoły podstawowej do zajęć pt. Co w trawie piszczy?

Potraktuj zadanie kreatywnie. Nie masz żadnych ograniczeń, no może poza tym, że musisz zmieścić opis na stronie A4. Oprócz tekstu możesz wkleić przykładowe zdjęcia lub rysunki, które pomogą nam odczytać klimat Twojej propozycji.

Forma: plik pdf. o objętości maksymalnie 1 str. A4

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Inne informacje:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3850,00 zł + dodatek stażowy
 • możliwość rozwoju, udział w szkoleniach;
 • współtworzenie nowej przestrzenni kulturowej w Poznaniu;
 • pracę w kameralnym zespole w ramach dużej instytucji;
 • pracę w centrum miasta.

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 28 listopada 2022 r.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2022-11-28.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Angelika Maruszewska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-09 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji) (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Angelika Maruszewska
Data i godzina publikacji: 2022-11-09 10:24