Oferta: z-ca kierownika - oddział chwiałka

Data publikacji: 2022-03-23
Nr ref.: DO.110.7.2022
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: z-ca kierownika - oddział chwiałka
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-05-09

Zakres podstawowych czynności

 1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego, sanitarnego, p. pożarowego ;
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz planowanie remontów , inwestycji;
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego;
 4. Określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych;
 5. Współorganizowanie imprez sportowych;
 6. Koordynowanie grafików wykorzystania obiektów;
 7. Planowanie pracy, tworzenie grafików pracowniczych.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie  wyższe magisterskie;
 2. Co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe;
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Znajmość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe

 1. 2 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem;
 2. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
 3. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagane dokumenty

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. wykształcenie;
5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.6. Oświadczenie  o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Warunki pracy: Praca  w równoważnych normach czasu pracy, z wykorzystaniem komputera, wymaga sprawnego i bezpośredniego komunikowania się z klientami i pracownikami; dostęp do budynku nie jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną 

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Formularz do procedury Informacja o wyniku naboru zał nr 5 DO.110.7.2022.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Formularz do procedury Informacja o wyniku naboru zał nr 5 DO.110.7.2022.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do pracy znajduje się na stronie

https://www.posir.poznan.pl/images/iso/Klauzula_dla_os%C3%B3b_aplikuj%C4%85cych_o_prac%C4%99_w_POSiR.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kubala
Data wytworzenia informacji: 2022-05-09 00:00
Opis zmian: ogłoszenie wyników naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Kubala
Data i godzina publikacji: 2022-05-09 13:11