Czwarty Zastępca Prezydenta Dariusz Jaworski

Dariusz Jaworski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2010-2014

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23, kom. 603 608 396, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

  • Wydział Kultury i Dziedzictwa;
  • Wydział Oświaty;
  • Wydział Sportu.";

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw oświaty, kultury i sportu -  Dariusza Jaworskiego należy prowadzenie spraw:

  • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
  • funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
  • życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury,
  • kultury fizycznej i sportu.

Życiorys

Urodził się 6 października 1961 r. w Rawiczu.Uczęszczał do XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych na kierunku Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 1985-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Studenckiego KUL sekcji filologii polskiej. W latach 2000-2007 ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania.

W latach 1991 - 1993  pracował jako nauczyciel języka polskiego oraz etyki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie oraz w Społecznym Liceum im. Adama Stanowskiego w Lublinie. Do roku 1995 był także nauczycielem akademickim na KUL, wykładał etykę i historię filozofii. W latach 1996-1997 pełnił funkcję rzecznika prasowego Politechniki Poznańskiej oraz szefa uczelnianego pisma "Politechnik". W tym czasie pracował również jako korespondent i publicysta m.in. dzienników "Życie" i "Głos Wielkopolski" oraz miesięczników "W drodze" i "Arkusz". Od roku 1999 do 2007 pracował jako szef działu terenowego "Gazety Wyborczej Poznań" oraz z-ca szefa działu miejskiego. Od 2005 do października 2007 r. pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej Poznań".

Od 01. 10. 2007 do 31. 03. 2010 r. był pierwszym zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego", szefem działu krajowego "TP" oraz wiceprezesem zarządu "TP". Odpowiedzialny za przebudowę "Tygodnika Powszechnego" po zmianach właścicielskich przeprowadzonych w 2007 r. W latach 2010-2012 zaangażowany w projekt UE  "Instytucje Kultury XXI wieku".  Trener programu szkolenia  "Marketing i promocja kulturalnych marek lokalnych".

Od 01. 04. 2011 do 31. 01. 2012 - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania, redaktor naczelny: miesięcznika "IKS", portalu www.kulturapoznan.pl oraz miesięcznika "Poznań. Informator Metropolii Poznań".

Od 1 lutego powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Poznania.

Żonaty, żona Justyna, nauczycielka języka polskiego, dwóch synów: Jan i Piotr

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2014-01-08 09:26 - uzupełnienie nr telefonu komórkowego (Aktualizacja)