Sekretarz Miasta Stanisław Tamm

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2006-2010

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 127, tel. 61 878 53 26, fax 61 878-54-31 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Komunikacji
 • Poradnię Zakładową

w zakresie organizacyjnym koordynuje pracę

 • Biura Prawnego
 • Wydziału Organizacyjnego

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:

 • zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu
 • zapewnienia przestrzegania przez wydziały i biura delegatur obowiązujących procedur administracyjnych, stałego podnoszenia jakości pracy Urzędu
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Urzędu, z wyłączeniem dyrektorów, ich zastępców i radców prawnych
 • informatyzacji jednostek Urzędu oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych
 • nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego
 • nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony, stowarzyszeń
 • nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne
 • wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • jednostek pomocniczych Miasta
 • realizacji umowy serwisu brokerskiego
 • sporządzania testamentów w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego

Nadzoruje funkcjonowanie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania "Pozserwis"

Metryczka

Opis zmian: usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-04-08 14:20