Trzeci Zastępca Prezydenta Bartosz Guss

Bartosz Guss - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2024

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: sekretariat_b.guss@um.poznan.pl

Nadzoruje

Trzeci Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Obsługi Inwestorów;
 2. Biuro Spraw Lokalowych;
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 5. Wydział Urbanistyki i Architektury;
 6. Wydział Klimatu i Środowiska;
 7. Miejską Pracownię Urbanistyczną;
 8. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
 9. Zarząd Zieleni Miejskiej

Przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 • Palmiarnię Poznańską,
 • Usługi Komunalne;

Przy pomocy Wydziału Klimatu i Środowiska:

 • Zakład Lasów Poznańskich

Trzeci Zastępca koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

Wydziału Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do:

 • Aquanet S.A.,
 • Veolia Energia Poznań S.A.,
 • Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Biura Spraw Lokalowych w odniesieniu do:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A.,
 • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Trzeci Zastępca Prezydenta reprezentuje Miasto Poznań w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Trzeci Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Trzeci Zastepca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Kultury i Nauki;
 2. Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
 3. Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 4. Komisją Transportu i Polityki Mieszkaniowej;
 5. Komisją ds. Studium Miasta Poznania

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska - pana Bartosza Gussa należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 2. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Poznania oraz ich realizacji z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;
 3. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 4. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 5. inwestycji z udziałem ludności oraz inwestycji inżynierskich;
 6. promocji ofert Miasta Poznania dla działań inwestycyjnych;
 7. polityki przestrzennej Miasta Poznania, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania;
 9. administracji architektoniczno-budowlanej i geodezyjnej;
 10. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 11. gospodarowania nieruchomościami i komunalnymi lokalami użytkowymi oraz nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości jednostek organizacyjnych tworzonych przez Miasto Poznań;
 12. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu Poznań w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 13. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 14. klimatu i środowiska oraz utrzymania zieleni miejskiej.

Życiorys

Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2015 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Jego pasją jest podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: M. Łomżyńska
Data wytworzenia informacji: 2023-03-17 00:00
Opis zmian: Nowe zdjęcie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2023-03-20 12:37