Trzeci Zastępca Prezydenta Bartosz Guss

Bartosz Guss - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: sekretariat_b.guss@um.poznan.pl

Nadzoruje

Trzeci Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Obsługi Inwestorów;
 2. Biuro Spraw Lokalowych;
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 5. Wydział Urbanistyki i Architektury;
 6. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 7. Miejską Pracownię Urbanistyczną;
 8. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 • Palmiarnię Poznańską,
 • Usługi Komunalne;

Przy pomocy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej,
 • Zakład Lasów Poznańskich

Trzeci Zastępca koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

Wydziału Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do:

 • Aquanet S.A.,
 • Veolia Energia Poznań S.A.,
 • Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Biura Spraw Lokalowych w odniesieniu do:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A.,
 • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Trzeci Zastępca Prezydenta reprezentuje Miasto Poznań w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Trzeci Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Trzeci Zastepca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Kultury i Nauki;
 2. Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
 3. Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 4. Komisją Transportu i Polityki Mieszkaniowej;
 5. Komisją ds. Studium Miasta Poznania

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;
 2. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Poznania oraz ich realizacji z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;
 4. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 5. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 6. inwestycji z udziałem ludności;
 7. inwestycji inżynierskich;
 8. promocji ofert Miasta Poznania dla działań inwestycyjnych;
 9. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. polityki przestrzennej Miasta Poznania;
 11. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania;
 12. administracji architektoniczno-budowlanej;
 13. administracji geodezyjnej;
 14. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 15. gospodarowania nieruchomościami oraz komunalnymi lokalami użytkowymi;
 16. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu Poznań w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 17. nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 18. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 19. kształtowania i ochrony środowiska;
 20. utrzymania zieleni miejskiej.

Życiorys

Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2015 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Jego pasją jest podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-16 00:00
Opis zmian: Dodanie Komisji ds. Studium Miasta Poznania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-09-02 11:13