Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2006-03-13
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 114 "Pinokio"
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: w wymiarze 0,50 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-04-23

Zakres podstawowych czynności

1) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z
obowiązującymi przepisami
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja
3) Sporządzanie sprawozdań; budżetowych i finansowych
4) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem
placówki

Wymagania obowiązkowe

1) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe, co najmniej 3-letnia praktyka w
księgowości lub ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła
zawodowa o kierunku rachunkowości i co najmniej 6-letnia praktyka w
księgowości
2) Minimum 2-lata praktyki w księgowości budżetowej
3) Obywatelstwo polskie
4) Pełna zdolność do czynności prawnych
5) Niekaralność

Wymagania dodatkowe

1) Bardzo dobra organizacja pracy
2) Samodzielność w działaniu
3) Obsługa programu KSH firmy Varico
4) Znajomość prawa finansowego

Wymagane dokumenty

- życiorys
- zdjęcie
- CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów ukończenia studiów
- oś;wiadczenie o niekaralności

Inne informacje:

Oferty zawierające wymagane dokumenty, prosimy składać pod adresem:
Przedszkole nr 114, 61-388 Poznań;, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1 w
twrminie do 27.03.2006r.
Przedszkole nr 114 w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na
wybrane oferty. Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych- Dz.U.nr 133
poz.883 )

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

GK.html plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Glowny ksiegowy.txt plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Joanna Gierwazik ()
Opublikował(a): Joanna Gierwazik
Data i godzina publikacji: 2006-04-23 00:29