Przedszkole nr 140 "Majsterklepka" (Przedszkole nr 140)

Kierownik/Dyrektor

Krystyna Kuźmińska
os. Przyjaźni 129, 61-683 Poznań
tel. 61 820-50-71 fax 61 820-50-72
godziny urzędowania: placówka otwarta od 6.00 do 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622438
p140@poznan.interklasa.pl
majsterklepka140.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p140_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka.

2. Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa.

3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

4. Kształtowanie młodego twórcy i odbiorcy sztuki.

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Przedszkole działa zgodnie z

 • Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.35 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi,
 • Uchwałami Rady Miasta Poznania
 • Statutem Przedszkola Nr 140 i regulaminami wewnętrznymi placówki

Budżet jednostki na bieżący rok

 • Dotacje podmiotowe z budżetu 928 819zł
 • Z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka- plan 123 000zł

Wartość posiadanego mienia

 • Budynki i lokale 364 077zł
 • Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 5 218zł
 • Maszyny i urządzenia techniczne 5 811zł
 • Ruchomości i wyposażenie 21 800zł
 • Pozostałe środki trwałe 121 896zł
 • Wartości niematerialne i prawne 4 718zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr akt osobowych i składnicy akt przedszkola
 • Rejestr n-li kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
 • Rejestry podatkowe
 • Rejestr wychowanków i dokumentacji nauczania

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor placówki
Data wytworzenia informacji: 2021-03-25
Opis zmian: wprowadzenie raportu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krystyna Kuźmińska
Data i godzina publikacji: 2021-03-25 14:25