Oferta: nauczyciel

Data publikacji: 2008-04-21
Nr ref.: 1/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
Stanowisko: nauczyciel
Informacje dodatkowe: wychowanie przedszkolne

Zakres podstawowych czynności

- troska o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
- udoskonalanie metod wychowania i nauczania,
- współpraca z rodzicami i  instytucjami środowiskami,
- prezentowanie placówki w środowisku spolecznym

Wymagania obowiązkowe

- utrzymanie na należytym poziomie warunków higienicznych,
- stworzenie dziecku serdecznej i życzliwej atmosfery wychowawczej,
- sumienna i systematczna realizacja progamu wychowania i nauczania w przedszkolu,

Wymagania dodatkowe

- sumienność,
- dyspozycyjność

Wymagane dokumenty

- CV,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
- świadectwa pracy,

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka, os. Orła Białego 29, 61-251 Poznań w terminie do 2008-05-31.

Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Przedskole nr 20 - oferta pracy dla nauczycieli (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ewa Kuzma
Data i godzina publikacji: 2008-04-21 12:52