Zamówienie: P20.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: P20.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 lutego 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
os. Orła Białego 29, 61-251 Poznań
kontakt: 61 879-61-99
email: przedszkole20umialek@interia.pl

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 im. Śmiałka Umiałka położonego  na os. Orła Białego 29 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

12 marca 2021 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 lutego 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-24
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-02-24 10:00