Przedszkole Nr 7 (Przeszkole 7)

Kierownik/Dyrektor

Ewa Więckiewicz
ul. Mikołowska 14, 60-102 Poznań
61 8306 530
godziny urzędowania: 6:30-17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301621019
p7@poznan.interklasa.pl
przedszkole7poznan.szkolnastrona.pl

Kompetencje i zadania

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci, ich rodziców oraz pracowników.
2. Działania przedszkola nastawione są na wszechstronny rozwój dzieci we wszystkich sferach osobowości oraz  wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego z nich z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji.
3. Przedszkole wspomaga wychowawczą, edukacyjna i opiekuńcza rolę rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
4. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz doprowadza je do takiego poziomu rozwoju społecznego, psychicznego i intelektualnego, który powoduje osiągnięcie gotowości szkolnej.
5. Przedszkole zapewnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i nastawioną na potrzeby dziecka kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali swe umiejętności.
6. Przedszkole w razie potrzeby pełni funkcje doradczą i wspierającą wobec rodziców.
7. Przedszkole promuje w środowisku zarówno swoje osiągnięcia jak i znaczenie edukacji przedszkolnej.
8. Przedszkole, poprzez ciekawe metody i formy organizacyjne oraz  możliwie jak najlepsze wyposażenie, dba o wysoki poziom swej pracy oraz regularnie dokonuje ewaluacji swych działań.
9. Przedszkole propaguje zdrowy styl życia.
10.  Przedszkole budzi świadomość ekologiczną dzieci i przygotowuje do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu teraz i w przyszłości.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola nr 7
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
Regulamin wynagradzania nauczycieli z załącznikami
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
Ustawa o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 nr 223, poz.1458

Budżet jednostki na bieżący rok

1 496 907,00 zł

Wartość posiadanego mienia

184 609 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr dzienników

Rejestr wydanych zaświaczeń akceptacji komisjii kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego

Archiwa dokumentów księgowych i płacowych

Archiwa danych osobowych

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Więckiewicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-17 10:01 - mienie komunalne na dzień 31.12.2019 (Wprowadzenie informacji)