Zamówienie: ZP.P73.231.2.20

Sygnatura zamówienia: ZP.P73.231.2.20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
os. Czecha 140, 61-292 Poznań
kontakt: tel./faks 61 877-65-31
email: p73@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

Termin składania ofert/wniosków

11 grudnia 2020 do godz. 11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 grudnia 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-12-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-14

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Paluszkiewicz
Data i godzina publikacji: 2020-12-03 16:29