Przedszkole Nr 91 "Bajka" (Przedszkole 91)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Rappe-Kluta
ul. Cześnikowska 19 A, 60-329 Poznań
61 867-95-81
godziny urzędowania: Czynne od 6 do 17
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622734
p91@poznan.interklasa.pl
przedszkole91.weebly.com
Adres ESP (skrytki ePUAP): P91Poznan

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie,

w szczególności w zakresie:

  1. Wspierania indywidualnego rozwoju dziecka w warunkach bezpicznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb oraz możliwości.
  2. Organizowania warunków opieki, kształcenia i wychowania dzieciom zdrowym oraz dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Kształtowania u dziecka pozytywnych wartości moralnych i społecznych.
  4. Udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Współpracy z rodzicami. Wspomagania rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) wprowadzające ustawę (Dz.U.2017 poz.60)
  2. Statut Przedszkola

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej  - 2021r.

Rozdział 80104 - ogółem  -    482 777,00

Rozdział 80146 - ogółem  -       8 250,00

Rozdział 80149 - ogółem  -  1 755 326,00

Rozdział 80195 - ogółem  -        2 110,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Rappe-Kluta
Data wytworzenia informacji: 2021-08-26
Opis zmian: wymagane 5 lat, usunięcie 2015r (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Rappe-Kluta
Data i godzina publikacji: 2021-08-26 10:07