Zamówienie: PS164.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: PS164.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Specjalne Nr 164
ul. Libelta 35, 61 - 707 Poznań
kontakt: 61 853-23-16
email: ps164@przedszkolespecjalne164.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-13 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Frąckowiak
Data i godzina publikacji: 2023-03-13 11:03