Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania - kadencja 2014-2018

 • Karolina Urszula Fabiś-Szulc

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 515 236 431

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Rady Miasta, 61 8785 312, 603-228-242, 61 653-63-60 ; e-mail : michal_grzes@um.poznan.pl , michal_grzes@poczta.onet.pl

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania , Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy
  Kontakt: Sekretariat Rady Miasta, 61 8785-312, 602 272 083