Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania - kadencja 2014-2018

 • Karolina Urszula Fabiś-Szulc

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania , Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy