Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania - kadencja 2018-2024

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia