Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Imię, nazwisko

Jadwiga Rotnicka - wygaśnięcie mandatu uchw. nr XXV/230/V/2007 RMP, z dnia 6.11.2007 r.

Życiorys

- profesor UAM na Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych,
- specjalista w Zespole Bankowości Prywatnej i Osobistej Reg. Oddz. Detal. PKO BP S.A. w Poznaniu,
- radna Rady Miasta Poznania,
- prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego,
- członek Klubu Rotary.
Prywatnie: mężatka, mąż Karol- profesor zw. geomorfolog (paleogeograf), córka Joanna - matematyk i dr geologii.
Z pochodzenia wielkopolanka. Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w Gnieźnie uczęszczając do Szkoły Podstawowej (oraz do Szkoły Muzycznej ucząc się gry na skrzypcach) oraz do II Liceum Ogólnokształcącego. W 1961 roku zdała maturę, a następnie podjęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1966 r. jest zawodowo związana z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, gdzie doktoryzowała się uzyskując stopień dr geografii fizycznej (specjalność - hydrologia). W 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego tej samej specjalności. Od początku swej drogi zawodowej pracuje w Instytucie Geografii Fizycznej UAM zajmując się hydrologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska. Ma w swym dorobku ponad 50 publikacji naukowych, jest promotorem licznych prac magisterskich, promotorem i recenzentem prac doktorskich, czynnym wykładowcą na kierunkach: geografia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
W roku 1990, w pierwszych powojennych, demokratycznych wyborach samorządowych uzyskała mandat do Rady Miasta Poznania z listy Komitetów Obywatelskich i Solidarności, w której początkowo pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 1992 do 1998 roku funkcję jej przewodniczącej
Kierując pracami Rady Miasta Poznania wypracowała model funkcjonowania uchwałodawczego organu samorządowego. Prowadziła prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania między podmiotami samorządu lokalnego, administracji państwowej i specjalnej oraz współpracy międzynarodowej w obrębie miast partnerskich.
Radną Rady Miasta jest nieprzerwanie od 1990 roku. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji przewodniczącej Rady, po roku 1998 pracowała w komisjach Rady: Komisji Ekologicznej, Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Kultury i Nauki, a ostatnio przewodniczyła Komisji Rewitalizacji.
Praca w samorządzie miejskim skierowała jej zainteresowania na m.in. ekonomiczne i społeczne podstawy funkcjonowania samorządów, finansowanie gmin, gospodarkę przestrzenną i komunalną. Przyczyniło się do tego także odbyte w 1995 roku indywidualne szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Rządu USA.
W 1999 roku podjęła pracę w PKO BP S.A., kierując III oddziałem Centrum w Poznaniu, najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży, a od 2001 r. jako dyrektor naczelny tego oddziału. W latach dynamicznego rozwoju (2001 - 2004) powołano dwie nowe placówki obsługi klienta podległe oddziałowi oraz Salon Finansowania Nieruchomości, oddział zdobył też dwukrotnie godło "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy".
Po restrukturyzacji Banku PKO BP S.A. i jego prywatyzacji (od listopada 2004r.) podjęła pracę w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO BP S.A. w Zespole Bankowości Prywatnej i Osobistej.
Oprócz pracy zawodowej działa w stowarzyszeniach charytatywnych, na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w klubie Rotary Poznań "Starówka". Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego oraz honorowym członkiem Klubu BPW (Business and Professional Women Club).
Czas wolny spędza w otoczeniu przyrody, jej pasją są podróże, poznawanie świata, ludzi i ich zwyczajów. Cechuje ją optymizm i tolerancja.
Jest "łącznikiem" międzypokoleniowym w swojej rodzinie. Mieszka razem ze swoją 96-letnią Mamą i tworzy pomost porozumienia między Nią a swoim 3- letnim wnukiem.

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosława Przestacka
ostatnia zmiana w dniu 2009-11-27 15:27 - korekta daty (Aktualizacja)