Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Marek Karczewski

Imię, nazwisko

Marek Karczewski

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego

Kontakt

Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671
Marek_Karczewski@um.poznan.pl

Życiorys

Nazwisko: Karczewski
Imiona: Marek, Roman
Data urodzenia: 7.02.1966
Stan cywilny: żonaty (Katarzyna Karczewska)
Dzieci: Ignacy, Kajetan, Maurycy, Ksawery, Tycjan, Horacy
Edukacja:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Poznaniu (1973-1980)
8 Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (1980-1984)
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1985-1991)
University of Texas Medical School at Houston (1993-1995)
Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University, Atlanta, USA (2005-2006, ostatni rok)

Praca zawodowa:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Poznaniu (1991-1993)
University of Texas w Houston (1993-1995)
Akademia Medyczna im K. Marcinkowskiego w Poznaniu (od 1995)
Oddział Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (od 1995)
Współwłaściciel i kierownik Medyczny Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego "Bamberski Dwór" w Poznaniu (od 2004)

Stanowisko: zastępca ordynatora Oddziału Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, starszy asystent Katedry Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu. Kierownik Medyczny i Prezes specjalistycznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego "Bamberski Dwór" sp. z o.o.
Znajomość języków: angielski bardzo dobra (egzamin TOEFL - USA), rosyjski średnia.

Dodatkowe kwalifikacje:
egzamin nostryfikacyjny USMLE (USA) 1995

stopień doktora nauk medycznych 26.05.1997

egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa 20.06.1998

specjalizacja z Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Klinicznej

Doradca spółek konsultingowych w prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej

II (ostatni) rok studiów Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University, Atlanta, USA

Działalność społeczna:
Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej w Poznaniu (1989-1992)
Członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS 1989-1990
Wiceprzewodniczący Zarządu Kongresu Liberalno-Demokratycznego w Poznaniu (1992-1993)
Wiceprzewodniczący Zarządu Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w Poznaniu (2000)
Członek Platformy Obywatelskiej w Poznaniu
Radny Rady Miasta Poznania V kadencji

Działalność gospodarcza:
Od 2003 roku Kierownik Medyczny Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego "Bamberski Dwór" w Poznaniu świadczący usługi medyczne w ramach umowy z NFZ i prywatnie.
Wspólnik "Solumed" s.c., zajmującej się badaniami klinicznymi i rozwiązaniami biznesowymi w medycynie.
Hobby: snowboard, windsurfing, muzyka

Wybrany w okręgu Jeżyce - Łazarz

Liczba głosów

1111

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-08 14:50 - usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)