Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Hubert Świątkowski - I okręg wyborczy- Stare-Miasto- Wilda

Imię, nazwisko

Hubert Świątkowski - I okręg wyborczy- Stare-Miasto- Wilda

Funkcja

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Klubu radnych PO

Kontakt

Sekretariat Biura Rady Miasta i Wiceprzewodniczących Rady- tel. 61 8785-312
hubert_swiatkowski@um.poznan.pl

Życiorys

WYKSZTAŁCENIE

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, klasa o profilu ogólnym z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego;

1990r. - 1995r. - studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, zakończone z wynikiem bardzo dobrym - praca magisterska z zakresu prawa cywilnego;

1995r. - 1998r. - aplikacja sądowa - zajęcia teoretyczne i praktyka w poznańskich sądach;

od 1996r. - studia doktoranckie połączone z prowadzeniem zajęć ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (Katedra Postępowania Administracyjnego);

1998r. - egzamin sędziowski;

1999r. - 2010r. - prowadzenie wykładów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zakres wykładów obejmuje prawo cywilne, gospodarcze i prawo pracy;

2001r. - uzupełniający egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu;

2004r. - publiczna obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych. Praca doktorska, której promotorem jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Roman Hauser, dotyczy zagadnień związanych z orzecznictwem i postępowaniem przed sądem administracyjnym oraz nieważnością decyzji.

od 2010r. - adiunkt na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (prawo administracyjne, samorząd terytorialny, zamówienia publiczne).

 PRACA ZAWODOWA

2001r. - 2003r. - partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych "Kurowski, Oleszak, Świątkowski" Spółka Partnerska;

2002r. - wpisany na listę syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

od 2003r. - prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Kancelaria zajmuje się obsługą osób prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym, problematyce samorządowej i prawie gospodarczym.

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Dyżury radnego

  • 2011-05-25

    Pan radny spotyka się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój nr 114 I ptr w każdą środę, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w Sekretariacie Wiceprzewodniczących Rady Miasta I ptr pokój 110, tel.61/8785-312

Metryczka

Opis zmian: wpis okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 16:13