Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Maria Nowicka - I okręg wyborczy - Stare Miasto - Wilda

Imię, nazwisko

Maria Nowicka - I okręg wyborczy - Stare Miasto - Wilda

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej

Kontakt

691-522-988

Życiorys

Stan cywilny: mężatka, ur. 10.03.1936 w Gnieźnie
WYKSZTAŁCENIE
1954-1959 Politechnika Poznańska Wydział elektryczny- specjalizacja automatyka
1950 - 1954 Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1959- 1961 konstruktor- Zakład Telekomunikacyjny Poznań
1961- 1982 projektant, starszy projektant, główny projektant Zakłady Automatyki Przemysłowej w Ostrowie
Wielkopolskim oraz Merazapmont w Poznaniu
1964-1965 o praktyka zawodowa w Anglii ufundowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych
ZAANGAZOWANIE SPOŁECZNE
2005 ok. 8 miesięczna praca w sprawie uznania za ważne pochopnie
unieważnionych wyborów z dnia 13.3.2004 do Rady Osiedla
Świerczewo. Wybory zostały uznane za ważne 10.10.2005
2004 powołanie do życia Stowarzyszenia Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg
od ponad 2 lat (praca społeczna ) prowadzenie Domu Seniora na Świerczewie

2002-2004 Twórca Niezależnej Inicjatywy Obywatelskiej - praca NIO :
współpraca z Radą Miasta Poznania w sprawie ponownego uchwalenia nowych nazw 15 ulic na Osiedlu Świerczewo (uchwała Rady Miasta z 10.09.2002r.)
spowodowanie utwardzenia brakującego odcinka jezdni ul. Orkana (grudzień 2003)
starania o docelowy przebieg zbiorczej ulicy Bohaterów Westerplatte
(opracowany projekt modernizacji ulicy, rozpoczęta w grudniu 2005
realizacja inwestycji, kontynuacja w latach 2007 - 2009)
2001- 2004 Rada Osiedla Świerczewo- funkcja przewodnicząca komisji ds.zagospodarowania przestrzennego i przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Od kwietnia 2004 do chwili obecnej społeczne prowadzenie Domu Seniora na Świerczewie. Inicjatorka powołania Miejskiej Rady Seniorów (25 października 2007r.) Wprowadziła zapis na rzecz seniorów do Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 (Art. 4.1 pkt. 10).

Desygnowana przez Radę Miasta Poznania do kontaktów między władzami miasta a Miejską Radą Seniorów. Co roku podejmuje starania o zwiększenie w budżecie Miasta Poznania wartości na wspieranie ludzi starszych.

W latach 2006 do 2010 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.

Zaproszona przez rzecznika Spraw Obywatelskich od lutego 2010 - jako ekspert - pracuje przy organizacji X Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej oraz przygotowaniu Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Osób Starszych. Dla uczczenia Europejskiego 2012 Roku Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, Świerczewski Krąg bierze udział w konkursie pt Aktywny Europejczyk 55+, zdobywając I miejsce w kategorii projekt oraz w Konkursie o tytuł Samorząd Przyjazny Edukacji Osób Starszych - projekt zdobył 4te miejsce w Wojewóztwie Wielkopolskim. Nominowana w ogłoszonym przez Głos Wielkopolski plebiscycie o tytuł "Kobieta Przedsiębiorcza roku 2012", zajmuje 4 miejsce na 22 możliwe.

Zaproszona w lutym 2013 roku do pracy w Radzie ds Seniorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy w opracowaniu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24.12.2013r.)

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: wpius okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 16:07