Zapytanie

W sprawie

Zapytanie ws. kwestionariusza ankiety prowadzonej wśród pracowników Urzędu Miasta Poznania

Symbol

RM-VI.0003.201.2023

Data zgłoszenia

2023-09-22

Wnioskodawca

Rosenkiewicz Krzysztof

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - zapytanie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-16 08:06:55.0