Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności wywozu śmieci z okolic Fortu II 2020-09-23
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 2020-09-20
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Redarowskiej 2020-09-15
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku opinii rad osiedli przy zmianie przebiegu tras linii tramwajowych oraz autobusowych 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji przystanku autobusowego "Osiedle Orła Białego III" 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. działalności prowadzonej na terenie Fortu II 2020-07-23
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku toalety w Lasku Dębińskim 2020-07-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zasad parkowania obowiązujących sprzedawców targowisk 2020-07-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku regulaminu parkowego w parku na os. Orła Białego 2020-07-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. porzuconych, zdewastowanych samochodów na os. Czecha 2020-06-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-06-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. naprawy nawierzchni chodników przy Arenie 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych na Żegrzu 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wyroków WSA w sprawach zaskarżenia rozstrzygnięć Wojewody Wielkopolskiego 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. usprawnienia funkcjonalności systemu IAR 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja dot. budowy sali sportowej przy SP 64 2020-05-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konkursu grantowego dla osiedli w roku 2020 2020-05-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planowanych cięć w środkach będących do dyspozycji rad osiedli 2020-05-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji ul. Dębickiej 2020-05-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji fragmentu ul. Sarbinowskiej 2020-05-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. niewystarczającego oznakowania skrzyżowania ul. Doleńskiej z ul. Ślężańską 2020-05-22
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. obiektu "Sportowe Żegrze" 2020-05-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. maszyny do wykonywania testów na obecność Koronawirusa 2020-05-06
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. środków dla osiedli naliczonych na budowę oraz przebudowę dróg 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Inflanckiej 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planowanego montażu ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Kurlandzkiej 2020-04-29
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2020-04-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. mpzp "Rejon Szczepankowo-Spławie część A" 2020-04-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zmiany opłat ekploatacyjnych obowiązujących na targowiskach Spółki "Targowiska" w czasie zagrożenia epidemiologicznego 2020-03-31 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 31-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. koniecznej budowy chodnika na os. Orła Białego 2020-03-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zmiany nazwy ZSzOI nr 1 2020-03-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zbiórki krwi w UMP 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planów przeniesienia pętli autobusowej linii 174 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. podejmowanych działań celem poprawy punktualności kursowania autobusów ZTM 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej i abp. Antoniego Baraniaka 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji monitoringu wizyjnego w ZSzOI nr 1 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. montażu koszy na śmieci w ciągu ulicy Żegrze 2020-03-02
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. pojazdów parkujących na drodze objętej zakazem ruchu na os. Orła Białego 2020-02-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. postępowania w sprawie Szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 2020-01-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wycinki drzew przy ul. Kurlandzkiej 2020-01-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. uporządkowania cmentarza na Cytadeli 2020-01-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zasad dotyczących wstępowania w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu będącego w zasobie ZKZL 2020-01-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zniżek w komunikacji publicznej dla HDK 2020-01-06
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. prac prowadzonych przez Aquanet na os. Orła Białego 2019-12-30
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. chodnika przy ul. Bobrzańskiej 2019-12-30
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. uprzątnięcia działki przy skrzyżowaniu ul. Bobrzańskiej z Kurlandzką 2019-12-30
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Interpelacja ws. doładowania kart PEKA plastikowymi butelkami 2019-12-30
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. możliwości wprowadzenia ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniu ul. Obodrzyckiej z Kurlandzką 2019-12-10
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Drużynowej 2019-11-29
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. siedzib organów osiedli w obiektach jednostek miejskich 2019-11-29