Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. obiektów małej architektury

Symbol

RM.0003.102.2015

Data zgłoszenia

2015-03-16

Wnioskodawca

Boruczkowski Michał

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:08:46.0