Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. zabudowy mieszkaniowej w obrębie osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie

Symbol

RM-VI.0003.26.2021

Data zgłoszenia

2021-02-02

Wnioskodawca

Grześ Michał

Sesja

Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:14.0