Zapytania

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Grześ Michał Zapytanie ws. naprawy latarni 2024-02-29
Grześ Michał Zapytanie ws. kamery monitoringu 2024-02-29
Grześ Michał Zapytanie ws. pobierania podatku od nieruchomości na terenie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie 2021-06-08 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 01-06-2021 - dokończenie w dniu 08-06-2021
Grześ Michał Zapytanie ws. przejęcia ulic Różanego Potoku przez Miasto 2020-09-29 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 29-09-2020
Grześ Michał Zapytanie ws. ustalenia zarządcy działki celem budowy drogi rowerowej przez radę osiedla 2020-02-12
Grześ Michał Zapytanie ws. bloku socjalnego na Nadolniku 2020-01-21 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 21-01-2020
Grześ Michał Zapytanie ws. uzupełnienia skradzionego śmietnika na Łomżyńskiej 2020-01-21 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 21-01-2020
Grześ Michał W sprawie zasad głosowania w PBO 2018. 2018-10-16 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 16-10-2018
Grześ Michał W sprawie możliwości bezpłatnego wjazdu na cmentarz. 2018-10-16 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 16-10-2018
Grześ Michał W sprawie nieuregulowanych gruntów na os. Czecha. 2018-10-16 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 16-10-2018
Grześ Michał W sprawie opłat adiacenckich 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Grześ Michał W sprawie obszaru objetego zakazem sprzedaży alkoholu. 2018-05-22 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 22-05-2018
Grześ Michał W sprawie dziury w ul. Warszawskiej na wysokości posesji 165. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Grześ Michał W sprawie planowanych inwestycji przy ul. Mogileńskiej. 2018-01-23 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 23-01-2018
Grześ Michał W sprawie chodnika na ul. Czekalskie. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Grześ Michał W sprawie szarych słupków przy ul. Łomzyńskiej. 2016-11-08 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 08-11-2016
Grześ Michał W sprawie toru wrotkarskiego. 2016-11-08 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 08-11-2016
Grześ Michał W sprawie opłat za wywóz śmieci z ROD przy ul. Wrzesińskiej. 2016-09-27 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 27-09-2016
Grześ Michał W sprawie większej liczby ławek w centrum Miasta. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Grześ Michał W sprawie darowizn otrzymywanych przez Szkołę Podstawową na os. Lecha. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Grześ Michał W sprawie dostępu do miejskiego internetu bez logowania. 2016-07-12 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 12-07-2016
Grześ Michał W sprawie stanu wód w poznańskich kąpieliskach. 2016-07-12 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 12-07-2016
Grześ Michał W sprawie wymalowania farbą odblaskową stopni na schodach w tunelach. 2016-06-21 Sesja zwyczajna nr XXXI w dniu 21-06-2016
Grześ Michał W sprawie usunięcia z ul. Krańcowej oznakowań z logo zakończonego biegu Wings for Life World Run 2016-05-17 Sesja zwyczajna nr XXIX w dniu 17-05-2016
Grześ Michał W sprawie informowania uczestników biegów masowych organizowanych w Poznaniu o miejscach parkingowych 2016-05-17 Sesja zwyczajna nr XXIX w dniu 17-05-2016
Grześ Michał W sprawie posprzątania terenu przy ul. Krańcowej. 2016-04-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-04-2016
Grześ Michał W sprawie wysyłania odpowiedzi UM listem poleconym przeciwnikom tzw. balonu nad boiskiem na Osiedlu Lecha. 2016-03-15 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 15-03-2016
Grześ Michał W sprawie kiosku przy ul. Łowickiej, w którym są automaty do gry. 2016-02-23 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 23-02-2016
Grześ Michał W sprawie kontroli magazynu przy ul. Św. Michała na Komandorii. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Grześ Michał W sprawie wyników kontroli magazynu z chemikaliami przy ul. Kopcowej. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Grześ Michał W sprawie stanu cmentarza przy ul. Samotnej. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Grześ Michał W sprawie usnięcia szopy przy skrzyżowaniu ulicy Bema z ul. Królowej Jadwigi. 2015-10-20 Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 20-10-2015
Grześ Michał W sprawie zapachów ze składowiska na Morasku. 2015-10-06 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 29-09-2015 - dokończenie w dniu 06-10-2015
Grześ Michał W sprawie bloku Naramowicka 149 i wprowadzania przez ZKZL lokatorów do mieszkań. 2015-10-06 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 29-09-2015 - dokończenie w dniu 06-10-2015
Grześ Michał W sprawie zniżek dla studentów zagranicznych. 2015-10-06 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 29-09-2015 - dokończenie w dniu 06-10-2015
Grześ Michał W sprawie kosztów poniesionych przez Aquanet na organizację obchodów 150-lecia wodociągów? 2015-09-08 Sesja zwyczajna nr XVI w dniu 08-09-2015
Grześ Michał W sprawie nowych obowiązków wobec organizatorów imprez masowych dotyczących organizacji ruchu. 2015-05-05 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 05-05-2015
Grześ Michał W sprawie pobierania opłat za śmieci segregowane lub niesegregowane przez GOAP. 2015-04-21 Sesja zwyczajna nr X w dniu 14-04-2015 - dokończenie w dniu 21-04-2015
Grześ Michał W sprawie rozjeżdżania terenów zielonych na Malcie 2015-04-21 Sesja zwyczajna nr X w dniu 14-04-2015 - dokończenie w dniu 21-04-2015
Grześ Michał W sprawie dokończenia remontu ul. Ostrowskiej. 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Grześ Michał W sprawie opłat pobieranych przez kontrolerów z gmin, z którymi zawarte jest porozumienie międzygminne. 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Grześ Michał W sprawie środków na zalepianie ubytków w ulicach po zimie. 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Grześ Michał W sprawie wyrażenia zgody na likwidację dorgi pieszo-rowerowej przy ul. Warszawskiej w związku z nową inwestycją. 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Grześ Michał W sprawie obniżenia czynszu mieszkańcowi przy ul. Lotaryńska 6. 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Grześ Michał W sprawie dokończenia remontu ul. Ostrowskiej. 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Grześ Michał W sprawie wydania pozwolenia na budowę bloków na os. Lecha. 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Grześ Michał W sprawie nowej ofert zamiany mieszkania dla lokatorki przy ul. Gnieźnieńskiej 70/2 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Grześ Michał W sprawie dokumentacji przetargowej na budowę kompostowni. 2014-11-04 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 04-11-2014
Grześ Michał W sprawie terminu upływu gwarancji na tunel na Franowo. 2014-11-04 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 04-11-2014
Grześ Michał W sprawie rozwiązania problemu szkoły dla obszaru Naramowic, Moraska, Umultowa. 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Grześ Michał W sprawie kosztów relacji telwizyjnej o Maratonie Poznańskim. 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Grześ Michał W sprawie dyskryminacyjnej polityki kadrowej. 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Grześ Michał W sprawie utraty prawa zamiany mieszkania w związku z przebywaniem poza krajem. 2014-09-30 Sesja zwyczajna nr LXXIII dokończenie o 9.00 w dniu 30-09-2014
Grześ Michał W sprawie wymiany wodomierzy w miejskich kamienicach. 2014-09-30 Sesja zwyczajna nr LXXIII dokończenie o 9.00 w dniu 30-09-2014
Grześ Michał W sprawie wzrostu kosztów ogrzewania w budynku przy ul. Naramowickiej. 2014-09-30 Sesja zwyczajna nr LXXIII dokończenie o 9.00 w dniu 30-09-2014
Grześ Michał W sprawie pracowników ZKZL posiadających firmy o podobnym profilu. 2014-09-30 Sesja zwyczajna nr LXXIII dokończenie o 9.00 w dniu 30-09-2014
Grześ Michał W sprawie rozwiązania problemu z ul. Kłecką. 2014-07-08 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 08-07-2014
Grześ Michał W sprawie obsługi karty PEKA przez osobę niepełnosprawną. 2014-07-08 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 08-07-2014
Grześ Michał W sprawie zarobków kierownika w Zarządzie Transportu Miejskiego. 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Grześ Michał W sprawie mieszkańca lokalu przy ul. Nadolnik 15. 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Grześ Michał W sprawie wypełnienia dziur na ul. Czerniejewskiej. 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał W sprawie ścinania trwa przy ul. Krańcowej. 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał W sprawie naprawy ulic utwardzonych w latach 70-tych. 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał W sprawie nieprzyjmowania nowych banknotów przez biletomaty. 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkań Bukowska 37 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał W sprawie schronów przeciwatomowych w Poznaniu. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie liczby pracowników w ZTM-ie. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie skarg na kontrolerów z firmy Leasing Team 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie budżetu obywatelskiego. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie oddania budynku przy ul. Nieszawskiej przez Politechnikę Poznańską. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie schroniska dla bezdomnych przy ul. Krańcowej. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie linii nocnej autobusowej na Garbarach. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie kosztów wywozu smieci. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych w kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 52. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie szczepionek na raka szyjki macicy. 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał W sprawie przycięcia galęzi na ul. Mogileńskiej. 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał W sprawie przewożenia osób nietrzeźwych w komunikacji miejskiej. 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał W sprawie regulaminu przewozu i przepisów porządkowych. 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał W sprawie wzrostu dochodu od podatku od nieruchomości po powstaniu spółki ZKZL. 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał W sprawie kontenerów przy ul.Św. Michała. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie wynajęcia budynku po przedszkolu przy ulicy Plockiej. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie sprzedaży działek na ul. Sarmackiej. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie wniosku o rozbudowę złożonego przez firmę EKOS. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie spotkania z mieszkańcami ogrodów działkowych im. Masłowskiego. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie naprawy ulicy Łabiszyńskiej. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie wybudowania chodnika na ulicy Radojewo. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie świetlicy osiedlowej w Radojewie. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie termorenowacji Przedszkola nr 45 i Szkoły Podstawowej nr 46. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie skomunikowania Osiedla Folwarczna i Przemysła z przystankiem tramwajowym na Folwarcznej. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie schroniska dla zwierząt na Kobylimpolu. 2014-03-18 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014
Grześ Michał W sprawie budowania osiedli mieszkaniowych bez parkingów. 2014-02-25 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 25-02-2014
Grześ Michał W sprawie ogródków działkowych Masłowskiego przy ul. Bałtyckiej. 2014-02-25 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 25-02-2014
Grześ Michał W sprawie odśnieżania pieszojezdni przy ul. Warszawskiej. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie podejścia ZTM do pasażera p. C., który nie uregulował nałożonych mandatów. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie sposobu ustawienia ławek na ul. Libelta. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie przyszłości tzw. działek Masłowskiego. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie wywozu śmieci przez firmę ZYS. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie zanieczyszczenia działki przy ul. Warszawskiej. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie sprzedaży działek przy ul. Sarmackiej. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Bukowskiej 37. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie remontu ul. Piaśnickiej. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie remontu torowiska między Os. Tysiąclecia a ul. Kórnicką. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie długów pasażerów. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie pomocy dla lokatorów mieszkań socjalnych. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie usprawnienia procedury przyjmowania wniosków o dopłatę energetyczną w Poznańskim Centrum Świadczeń. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie podatku od nieruchomości dla posiadaczy ogródków przydomowych. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie lokalu socjalnego dla mieszkańca nieruchomości przy ul. Główna 5. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie kotłowni w budynkach miejskich. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie opłat za ogrzewanie w budynkach przy ul. Nadolnik. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie budowy nowego schroniska dla zwierząt na terenie Kobylegopola. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie odśnieżania chodnika przy ul. Pasterskiej. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie notatek ze spotkań klientów z dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grześ Michał W sprawie usunięcia worków z liśćmi z drzew z pasa drogowego na ul Krańcowej 2013-12-17 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013 - dokończenie w dniu 17-12-2013
Grześ Michał W sprawie lakierni przy Kinepolis. 2013-12-17 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013 - dokończenie w dniu 17-12-2013
Grześ Michał W sprawie wytyczenia ul. Kłeckiej. 2013-12-17 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013 - dokończenie w dniu 17-12-2013
Grześ Michał W sprawie opłat za ogrzewanie w mieszkalniu na Nadolniku 15/24. 2013-12-17 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013 - dokończenie w dniu 17-12-2013
Grześ Michał W sprawie zatrudnienia byłych pracowników TPSA lub Orange w ZTM-ie. 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał W sprawie zamiany mieszkań na ul. Drzymały 14. 2013-11-19 Sesja zwyczajna nr LIX w dniu 19-11-2013
Grześ Michał W sprawie kamienicy przy ul. Głównej 5/4a. 2013-11-19 Sesja zwyczajna nr LIX w dniu 19-11-2013
Grześ Michał W sprawie targowiska przy ul. Łomżyńskiej. 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Grześ Michał W sprawie budynku przy ul. Naramowickiej 149? 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Grześ Michał W sprawie osób zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego. 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Grześ Michał W sprawie konkursu na stanowisko w ZTM-ie. 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Grześ Michał W sprawie procedury zmiany Studium. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie zamknięcia przejścia przy ul. Terespolskiej/Bialostockiej. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie rozbiórki garażu na działce przy ul. Sośnickiej 12. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie karania mandatami obcokrajowców. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie dostępu do bazy "jeżdżacych na gapę". 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie dziury w jezdni na ul. Toruńskiej. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie wniosków dotyczącej działki na Franowie. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie wniosków o zmianę studium bądź mpzp dotyczacego ul. Kutnowskiej. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie zatrudnienia w schronisku dla zwierząt na ul. Bukowskiej. 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Grześ Michał W sprawie opiniowania przez jednostki pomocnicze miasta - osiedla zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie targowiska na Łomżyńskiej. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie sytuacji w schronisku dla zwierząt. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie zamiany mieszkania z TBS na komunalne. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Krańcowej 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie wyrzucania papy. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie nieruchomości (budynku) po zlikwidowanym przedszkolu znajdującym się na terenie Rady Osiedla Warszawskiego Pomet Maltańskie 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie wyworzenia śmieci z dzikich wysypisk. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Grześ Michał W sprawie kotłowni gazowych w budynkach komunalnych 2013-07-09 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 09-07-2013
Grześ Michał W sprawie umowy na udział w Festiwalu Malta. 2013-07-09 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 09-07-2013
Grześ Michał W sprawie ławek nad Maltą. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie ulicy Kłeckiej. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie zajęcia działki przy ul. Trzemeszeńskiej. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie pomnika harcerzy nad Maltą. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie śmieci przy ul. Krańcowej 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie archiwum po Zespole Szkół Zawodowych nr 4. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie opłat za gaz na Nadolniku i Naramowickiej. 2013-06-18 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 18-06-2013
Grześ Michał W sprawie znaku zawracania na ul. św. Michała. 2013-05-21 Sesja zwyczajna nr L w dniu 21-05-2013
Grześ Michał W sprawie dzikiego wysypiska na parkingu przy ul. Michała. 2013-05-21 Sesja zwyczajna nr L w dniu 21-05-2013
Grześ Michał W sprawie naprawy bieżni MOS-u na Śródce. 2013-05-21 Sesja zwyczajna nr L w dniu 21-05-2013
Grześ Michał W sprawie zamiany mieszkań z TBS-u na komunalne. 2013-05-21 Sesja zwyczajna nr L w dniu 21-05-2013
Grześ Michał W sprawie włączenia do Parku terenu po przedszkolu przy ul. Płockiej 2013-04-16 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 16-04-2013
Grześ Michał W sprawie zmiany nazwy przystanku przy Termach i nocnych kursów autobusów do Term. 2013-04-16 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 16-04-2013
Grześ Michał W sprawie dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Krańcowej. 2013-04-16 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 16-04-2013
Grześ Michał W sprawie naprawy nawierzchni na ul. Konińskiej 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Grześ Michał W sprawie utraty prawa pierwokupu w przypadku wyłączenia budynku ze sprzedaży. 2013-02-05 Sesja zwyczajna nr XLV w dniu 05-02-2013
Grześ Michał W sprawie szczurów przy sortowni śmieci na ul. Krańcowej. 2013-01-08 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 08-01-2013
Grześ Michał W sprawie wydawania zgód na dzierżawę nieruchomości, 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie właściciela ogródków działkowych przy ul. Nieszawskiej/Krańcowej 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie braku lewoskrętu na ul. Warszawskiej. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie sortowni przy ul. Krańcowej. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie dużej śmiertelności psów w schronisku dla psów. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie okresu oczekiwania na duplikat biletów okresowych. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie budynku przy ul. Garbary 50. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie zmian w obwodach do głosowania. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie podpisania umowy z developerem inwestycji przy ul. Szyperskiej. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie wysokości dywidendy od spółki Remondis 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie zbierania liści i przekazywania ich do kompostowni. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Grześ Michał W sprawie planów dokończenia kanalizacji w rejonie ulic Bnińskiej i Miłosławskiej 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie różnych nagród za udział w maratonie dla kobiet i mężczyzn. 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie zajęcia pasa drogowego na ul. Trzemeszeńskiej 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie braku chodnika pomiędzy przystankiem tramwajowym przy ul. Pustej a ul. Mogileńską 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie zasad wywozu śmieci w roku 2013 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie ulicy Kłeckiej 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie zabezpieczenia budynku po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej przy ul. Krańcowej 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie warunków zabudowy dla działek ogrodniczych w rejonie ul. Nieszawskiej 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie pustych tramwajów od przystanku M1 do Franowa 2012-11-20 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 20-11-2012
Grześ Michał W sprawie kosztorysu budowy Pomnika Harcerzy nad Maltą 2012-10-16 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 16-10-2012
Grześ Michał W sprawie złego stanu chodnika przy ul. Otwockiej 7 i 9 2012-07-10 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 10-07-2012
Grześ Michał W sprawie posprzątania terenu po pokazie sztucznych ogni w szkole przy Sobieskiego 2012-07-10 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 10-07-2012
Grześ Michał W sprawie zajęcia pasa drogowego przy ul. Trzemeszeńskiej. 2012-04-17 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 17-04-2012
Grześ Michał W sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki przy ul. Szwajcarskiej. 2012-02-07 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 07-02-2012
Grześ Michał W sprawie cen sprzedaży 20 najdroższych mieszkań z bonifikatą. 2012-02-07 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 07-02-2012
Grześ Michał W sprawie usuwania z tramwajów miejskich herbu. 2012-01-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-01-2012
Grześ Michał W sprawie punktualności poznańskiej komunikacji. 2012-01-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-01-2012
Grześ Michał W sprawie zespołów przedszkolno- szkolnych. 2012-01-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-01-2012
Grześ Michał W sprawie delagacji do Chorwacji dla dyrektora Teatru Ósmego Dnia. 2012-01-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-01-2012
Grześ Michał W sprawie spisu programów zdrowotnych realizowanych przez Miasto Poznań w 2012 roku 2011-12-20 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 20-12-2011
Grześ Michał W sprawie rekultywacji jeziorka Umultowskiego 2011-12-06 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 06-12-2011
Grześ Michał W sprawie kolejnosci wyroków eksmisyjnych. 2011-12-06 Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 06-12-2011
Grześ Michał W sprawie licznych kradzieży kratek od kanalizacji deszczowej. 2011-11-15 Sesja zwyczajna nr XXI w dniu 15-11-2011
Grześ Michał W sprawie piniędzy na zabawki w Zespole Szkół Nr 108. 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Grześ Michał W sprawie inwestycji firmy EKOS przy ul. Krańcowej. 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Grześ Michał W sprawie nieruchomości Teatru Ósmego Dnia i wykształcenia dyrektor tego teatru. 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Grześ Michał W sprawie naprawy chodnika na ul. Augustowskiej. 2011-09-20 Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 20-09-2011
Grześ Michał W sprawie zmiany siedziby Kompanii Piwowarskiej. 2011-08-30 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 30-08-2011
Grześ Michał W sprawie informacji o umieszczeniu na liście socjalnej. 2011-08-30 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 30-08-2011
Grześ Michał W sprawie rozjeżdżania uliczek osiedlowych na Osiedlu Warszawskim przez samochody cieżarowe. 2011-08-30 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 30-08-2011
Grześ Michał W sprawie zagospodarowania terenu na gruncie miejskim przy ul. Wileńskiej. 2011-08-30 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 30-08-2011
Grześ Michał W sprawie zaniedbanych terenów przy ul. Krańcowej. 2011-07-12 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 12-07-2011
Grześ Michał W sprawie czynszu za świetlicę osiedlową na Radojewie. 2011-06-07 Sesja absolutoryjna nr XII w dniu 07-06-2011
Grześ Michał W sprawie przekazania planów organizacyjnych Domu Dziecka nr 2 i 3. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Sarmacka. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie ulicy Staszica. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie ogrzewania mieszkań na Fabianowie. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie kanalizacji na Naramowickiej. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie zniszczonych przez drzewa chodników na Osiedlu Warszawskim. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie niedziałającej latarni na skrzyżowaniu ulic Włocławska Toruńska. 2011-03-22 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 22-03-2011
Grześ Michał W sprawie kosztów przystosowania Domów Dziecka Nr 2 i 3 do nowych przepisów. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie rozliczenia prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej-Ugory. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie organizacji placówek zapewniającym opiekę dzieciom i młodzieżom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie kontroli Wydziału Zdrowia w Domu Dziecka nr 2. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie braku odpowiedzi na pismo skierowane do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie zatwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych Poznania. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie utworzenia filii Domu Dziecka nr 3. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Grześ Michał W sprawie terenu pod plac zabaw przy ul. Kopcowej. 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Grześ Michał W sprawie opłat adiacenckich dla mieszkańców Antoninka. 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Grześ Michał W sprawie działki 2/6, obręb Chartowo. 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Grześ Michał W sprawie sytuacji ulicy Kłeckiej. 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Grześ Michał W sprawie stworzenia przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu Warszawska- Mogileńska. 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Grześ Michał W sprawie informowania mediów przez strażników miejskich. 2010-10-12 Sesja zwyczajna nr LXXIX w dniu 12-10-2010
Grześ Michał W sprawie komentarzy podczas ostatniego maratonu. 2010-10-12 Sesja zwyczajna nr LXXIX w dniu 12-10-2010
Grześ Michał W sprawie bałaganu w rejonie ul. Umultowskiej 100 2010-09-21 Sesja zwyczajna nr LXXVII w dniu 21-09-2010
Grześ Michał W sprawie zwiększonego ruchu na ul. Pustej. 2010-08-31 Sesja zwyczajna nr LXXVI w dniu 31-08-2010
Grześ Michał W sprawie organizacji Mistrzostw Świata w Kajakarstwie. 2010-08-31 Sesja zwyczajna nr LXXVI w dniu 31-08-2010
Grześ Michał W sprawie bonifikaty za grunt przy ul. Lazurowej 12. 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Grześ Michał W sprawie sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Głogowskiej 64. 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Grześ Michał W sprawie realizacji ulicy Dziegielowej. 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkania Wroniecka 2. 2010-05-13 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 11-05-2010 - dokończenie w dniu 13-05-2010
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkania Grochowe Łąki 1. 2010-05-13 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 11-05-2010 - dokończenie w dniu 13-05-2010
Grześ Michał W sprawie podjęcia działań zachęcających do płacenia podatku w Poznaniu. 2010-02-02 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 02-02-2010
Grześ Michał W sprawie odśnieżania zieleńca na os. Warszawskim. 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał W sprawie parkingu podziemnego pod Rynkiem Bernardyńskim. 2009-12-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 08-12-2009
Grześ Michał W sprawie możliwości zameldowania się na ulicy Katalońskiej 2009-12-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 08-12-2009
Grześ Michał W sprawie podziału działek na ulicy Katalońskiej. 2009-12-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 08-12-2009
Grześ Michał W sprawie rozpoczęcia sprzedaży mieszkań w bloku przy ul. Żelaznej. 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Grześ Michał W sprawie nowych ulic przy ulicy Sarmackiej. 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkania przy ul. Bukowskiej 13 m 2. 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Grześ Michał W sprawie sytuacji budynku przy ul. Bukowskiej 37. 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Grześ Michał W sprawie łamania zakazu zatrzymywania się na ulicy Mogileńskiej. 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Grześ Michał W sprawie organizacji ruchu przy nowym ZOO 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Grześ Michał W sprawie oczyszczenia stawu Kajka. 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Grześ Michał W sprawie ścieżki lamp między ulicą Trzemeszeńską a Kruszwicką. 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Grześ Michał W sprawie budynków przy ulicy Krańcowej i Wileńskiej 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkania przy ul. Opolskiej 47. 2009-02-10 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 10-02-2009
Grześ Michał W sprawie wykupu mieszkania na ul. Klonowej 9. 2009-02-10 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 10-02-2009
Grześ Michał W sprawie zamiany mieszkania na Alejach Marcinkowskiego 26/23b. 2009-02-10 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 10-02-2009
Grześ Michał W sprawie wody deszczowej. 2009-02-10 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 10-02-2009
Grześ Michał W sprawie rozszerzenia muzycznej oferty Wagi Muzycznej. 2009-02-10 Sesja zwyczajna nr XLIX w dniu 10-02-2009
Grześ Michał W sprawie wypowiedzenia prywatnej szkole językowej lokali w gimnazjum na Janickiego. 2009-01-13 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 13-01-2009