Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. praktyki działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w odniesieniu do wniosków w sprawie wydania kartoteki lokalu

Symbol

RM/0003-101/11

Data zgłoszenia

2011-10-18

Wnioskodawca

Foligowski Przemysław

Sesja

Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011

Kadencja

VI Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-19 16:08:45.0