Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w Poznaniu 2023-09-18
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Kania Henryk
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. usług informatycznych świadczonych na rzecz miejskich jednostek 2023-03-09
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Interpelacja ws. powierzania funkcji dyrektora w placówkach oświaty osobom bez wykształcenia pedagogicznego 2022-11-23
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Kania Henryk
Kapustka Łukasz
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. poprawy sytuacji przedsiębiorców działających w centrum miasta w związku z trwającymi remontami 2022-06-07 Sesja zwyczajna nr LXV w dniu 07-06-2022
Dudzic-Biskupska Małgorzata
Ganowicz Grzegorz
Gorwa Artur
Lisiecka-Pawełczak Maria
Matuszak Paweł
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Woźniak Małgorzata
Interpelacja ws. układu komunikacyjnego dla Naramowic i Winograd po zakończeniu budowy I etapu tramwaju na Naramowice 2022-01-14
Owsianna Halina
Bonk-Hammermeister Dorota
Polcyn Przemysław
Kapustka Łukasz
Kania Henryk
Interpelacja ws. pisma mieszkańca Poznania 2021-10-07
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Kania Henryk
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. tłumacza Polskiego Języka Migowego podczas sesji RMP 2021-07-10
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. utrzymania strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów 2021-04-05
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. procedur odbioru dzieci przedszkolnych z placówek przez osoby upoważnione przez opiekunów prawnych dzieci 2020-11-23
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. realizacji i wykonania zadania "Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do ulicy Kościerzyńskiej" 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. wykonywania prac w ramach zadania "Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych" - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. sprzedaży działki 27/139 znajdującej pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewska 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK-92 z linią kolejową nr 351 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. stałej organizacji ruchu na ulicy Orłowskiej 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oznakowania znakiem "B-33" wraz z tabliczką uzupełniającą typu "T" ulicy Olsztyńskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oznakowania znakiem "B5" ulicy Lęborskiej na odcinku od ulicy Maszewskiej do ulicy Santockiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na ulicy Łagowskiej na odcinku od Kościerzyńskiej do cieku Krzyżanka - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. trwałości wykonania oznakowania poziomego na wiadukcie nad ulicą Dąbrowskiego, w ciągu ulicy Santockiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja w sprawie warunku dołączania pozytywnej opinii jednostek pomocniczych do wniosków oferentów 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego drogi publicznej oznaczonej 1KD-Dxr w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. weryfikacji linii grodzeń nieruchomości w granicy drogi publicznej oznaczonej 1KD-Dxr w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu-kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Dziwnowskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na pętli autobusowej w Krzyżownikach - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. usunięcia pozostałości po planowanej budowie węzła Wola - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Świeckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Pasłęckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Orneckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Gorzyńskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Nad Jeziorem - kontynuacja 2020-11-07
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Polcyn Przemysław
Alexandrowicz Przemysław
Dudziak Lidia
Kręglewski Wojciech
Rosenkiewicz Krzysztof
Interpelacja ws. Szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Kapustka Łukasz
Polcyn Przemysław
Interpelacja ws. wizualizacji zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Dziwnowskiej 2019-07-08
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 2019-07-08
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. przywrócenia widzialności znaku S-5 sygnalizatora dla pieszych u zbiegu ulic Promienista i Grochowska 2019-06-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. trwałości wykonania oznakowania poziomego na wiadukcie nad ulicą Dąbrowskiego, w ciągu ulicy Santockiej 2019-05-24
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. stałej organizacji ruchu na ulicy Oleckiej 2019-05-23
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oświetlenia przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ulicy Biskupińskiej przy strumieniu Bogdanka 2019-05-22
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. zapadliska na skrzyżowaniu ulic Sianowska i Maszewska 2019-05-22
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oznakowania "skrzyżowania" ulicy Słupskiej z drogą dojazdową do nieruchomości 2019-05-21
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. opuszczonej nieruchomości i składowiska śmieci przy ulicy Słupskiej 2019-05-20
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. zaśmiecania nieruchomości przy ulicy Oliwskiej 2019-05-20
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na ulicy Łagowskiej na odcinku od Kościerzyńskiej do cieku Krzyżanka 2019-05-19
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. uruchomienia monitoringu na obiekcie rekreacyjnym przy ulicy Maszewskiej 2019-05-19
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na pętli autobusowej w Krzyżownikach 2019-05-16
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. utrzymania obiektu rekreacyjnego przy ulicy Maszewskiej 2019-05-16
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Pasłęckiej 2019-05-15
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Orneckiej 2019-05-15
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Nad Jeziorem 2019-05-15
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Świeckiej 2019-05-15
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Gorzyńskiej 2019-05-03