Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. biletów ZTM dla rodzin wielodzietnych

Symbol

RM.0003.443.2017

Data zgłoszenia

2017-10-25

Wnioskodawca

Lipiński Tomasz Dariusz

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-02-24 16:27:42.0