Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Symbol

RM.0003.291.2018

Data zgłoszenia

2018-07-05

Wnioskodawca

Lipiński Tomasz Dariusz

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-02-24 16:27:42.0