Rejestr Instytucji Kultury (RIK)

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Poznań, prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania z wyłączeniem zadań prowadzenia rejestru Poznańskiego Centrum Dziedzictwa - zadania z zakresu nadzoru wykonywanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Ptaszyk
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 00:00
Opis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-04-08 10:39