Rejestr Instytucji Kultury (RIK)

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Poznań, prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania z wyłączeniem zadań prowadzenia rejestru Centrum Turystyki Kulturowej Trakt - zadania z zakresu nadzoru wykonywanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-25 12:31 - aktualizacja rejestru (Aktualizacja)