Umowa

Numer umowy -
Data zawarcia 2019-05-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-29 do 2019-06-27
Kontrahent Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
Przedmiot

badania radiologiczne

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 4934,00 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-27 16:14:26.0