Umowa

Numer umowy 08/2016
Data zawarcia 2016-09-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2016-09-01 do 2020-06-26
Kontrahent Renata Pohl
Przedmiot

pomieszczenie bloku kuchennego o powierzchni 36 m2 (catering)

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 01/2017 z dnia 01.09.2017, Aneks nr 02/2018 z dnia 01.09.2018, Aneks nr 03/209 z dnia 01.09.2019
Typ terminu na czas określony
Wartość 749,07 PLN
Organizacja Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-07 11:48:57.0