Umowa

Numer umowy 1/2020
Data zawarcia 2020-02-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-10 do 2021-04-15
Kontrahent HLS Marek Niedziałkowski
Przedmiot

Szkolenia okresowe BHP

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1,2,3,4,5,6
Typ terminu na czas określony
Wartość 490,00 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-06 08:13:16.0