Umowa

Numer umowy 17/2018
Data zawarcia 2018-08-13
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-08-24
Kontrahent Damian Janiak
Przedmiot

Wprowadzanie danych do systemu finansowo- księgowego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1600 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-27 10:52:26.0