Umowa

Numer umowy 2019/B/4170/002/D
Data zawarcia 2019-07-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-01 do 2019-08-30
Kontrahent Małgorzata Helman
Przedmiot

przygotowanie dokumentacji uzupełniającej do wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i usunięcie drzew wskazanych w opracowaniu "Ekspertyza dendrologiczna drzew Parku T.W. WIlsona rosnących przy ul. Matejki i Berwińskiego w Poznaniu"

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1100 PLN
Organizacja Palmiarnia Poznańska

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-01 14:16:20.0